Hala na sprzedaż

Ożarów Mazowiecki (gw), Macierzysz, Szeligi

455.00 m²
15 384,62 zł/m2
BRK-HS-721
Oblicz ratę kredytu

7 000 000 zł

Szczegóły oferty

Symbol oferty BRK-HS-721
Powierzchnia 455,00 m²
Powierzchnia działki [m2] 8 100 m²
Standard
Wymiary działki 79x103 m
Zagosp. działki zagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki prostokąt
Podst. materiał budowlany murowany
Rok budowy 1980
Przeznaczenie hali magazynowy, produkcyjno-magazynowy, produkcyjny
Dojazd ASFALTOWA
Otoczenie działki zabudowane
Ogrzewanie olejowe
Położenie obrzeża miasta
Plac utwardzany tak
Materiał konstrukcyjny murowany
Agnieszka Nogaj

Agnieszka Nogaj

Doradca ds Nieruchomości
Nr licencji: 27508

Napisz wiadomość 49 Ofert

Opis nieruchomości


Szanowni Państwo

Na sprzedaż grunt inwestycyjny z halą, przeznaczenie przemysłowo-usługowa.. Media obejmują:
  • ujęcie wody własne
  • ogrzewanie olejowe/ropa
  • kanalizacja przy granicy nieruchomości
  • prąd 40 KW

. Tereny produkcyjno - usługowe 1P/U, plan miejscowy.  Szczegółowe warunki zagospodarowania obejmują:
 
 
   
 
 
 
1, W terenie 1 P/U dopuszcza się podział na działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu działek do sposobu ich zagospodarowania oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem istniejących i projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi oraz zachowaniem co najmniej 20'4 powierzchni biologicznie czynnej /bez zabudowy ,dojść ,dojazdów utwardzonych , umocowanych /dla każdej działki,
 
2. Wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć zapewnione odpowiednie dojazdy i dostęp do infrastruktury technicznej .
 
 
 
Plan dopuszcza wymianę , przebudowę ,przełożenie istniejącej infrastruktury technicznej w granicach własnej działki pod warunkiem uzgodnienia z zarządzającym siecią.
 
 
 
1. Istniejące w terenie 1 P/U obiekty mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu docelowego zagospodarowania terenu pod zmieniane funkcje lub realizację urządzeń infrastruktury technicznej , komunikacji i ochrony środowiska .
 
2. nieprzekraczalne linie zabudowy w terenie 1 P/U dla nowych obiektów kubaturowych wyznacza się wzdłuż linii usytuowanej min. 5.Om od ogrodzenia całego terenu. Linie zabudowy dla poszczególnych działek zostaną ustalone na podstawie przepisów szczególnych w procesie otrzymywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,
 
3. Ogrodzenia sytuowane w liniach rozgraniczających dróg powinny być ażurowe w min. 25/2. Ogrodzenia pomiędzy działkami powinny być ażurowe w 100%,
 
4. Plan nakazuje ograniczenie wysokości zabudowy obiektów kubaturowych do 3 kondygnacji naziemnych , nie więcej niż 12o0m od poziomu terenu do kalenicy lub przy dachach płaskich do najwyższego punktu ścian zewnętrznych ,
 
Wysokość masztów oświetleniowych i telekomunikacyjnych nie powinna przekraczać 25.Om.
 
 
 
1. Wszystkie inwestycję- w terenie 1 P/U należy traktować jako inwestycje mogące pogorszyć stan środowiska ,przy zachowaniu zasady ograniczenia uciążliwości do granic całego terenu 1 P/U , przy zastosowaniu środków technicznych zmniejszających uciążliwości oraz przy zastosowaniu rozwiązań przestrzennych w sposobie zagospodarowania działki / zieleni izolacyjnej w pasie terenu położonego pomiędzy ogrodzeniem a nieprzekraczalną linią zabudowy /.
 
Zaleca się posadzenie wzdłuż ogrodzenia terenu 1 P/U rzędu drzew i żywopłotów.
 
2. W terenie 1 P/U zakazuje się lokowania funkcji chronionych i mieszkaniowych .
 
3. Plan nakazuje utrzymanie i ochronę przed zanieczyszczeniami istniejących zbiorników wodnych oraz ochronę istniejących zadrzewień .
 
4. Wszelka działalność usługowa i produkcyjna powodująca wprowadzenie do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze może być prowadzona pod stałym nadzorem organów administracji państwowej .
 
5. Adaptacje ,przebudowy , modernizacje i budowa obiektów na cele produkcyjno - usługowe musi odbywać się równocześnie z realizacją lokalnych lub wiejskich sieci infrastruktury technicznej .
 
6. Zagospodarowanie terenów 1 P/U nie może powodować zanieczyszczenia wód gruntowych , gruntu w obszarze i na terenach przyległych .
 
7. Zagospodarowanie terenów 1 P/U winno być poprzedzone przebudową sieci drenarskich w uzgodnieniu z zarządzającym siecią .
8. Zabudowa dopuszczalna do 12m

Zapaszam do kontaktu telefonicznego po więcej szczegółów! tel 506744417

Lokalizacja nieruchomości

Kalkulatory

Kalkulator kredytowy

Wysokość raty

PLN
%

Kalkulator kosztów

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Taksa notarialna
(opłata notarialna)

Wniosek o wpis do WKW

VAT od prowizji
agencji nieruchomości

Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)

Prowizja agencji nieruchomości

Wypisy aktu notarialnego

Razem

Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN

Doradca ds Nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
15 2
Niepoprawny wynik