Rodo

POLITYKA COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Pośrednika do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron;
c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową Pośrednika.
4. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Pośrednik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) sesyjne (session cookies) - są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe (persistent cookies) - pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
c) cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) - to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy - dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne - do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
6. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych Pośrednik przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Pośrednik zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w wypadku gdy przejście na stronę Banku nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Pośrednika, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 8. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
7. Pliki cookies na stronach Serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to poprosi, np. klikając przycisk "zapamiętaj mnie", zachowujemy w zaszyfrowanej postaci wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcji. Przykładowo może to być podpowiadanie nazwy użytkownika przy kolejnych logowaniach. Takie dane są zawsze zaszyfrowane w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do nich osobom i systemom spoza jednostki organizacyjnej Pośrednika.
8. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

ACONS Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą 00-834 Warszawa, ul. Pańska 73
KRS 0000542427, REGON 360753249, NIP 5223022917

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ACONS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-834), przy ul. Pańskiej 73;
W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem Danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres odo@acons.com.pl lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z ACONS Sp. z o.o. Sp. k., w związku z wykonywanym przez spółkę pośrednictwem nieruchomościowym–na podstawie Państwa zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
b) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
W przypadku wyrażenia zgody nr 2 lub 3 cele, o których mowa w lit. a) i b) mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
c)w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (dalej, jako Umowa)–na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
d) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego -mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy) - realizujący zadania wynikające z zapytania ofertowego lub w celu udzielenia innych szczegółowych informacji zawartych w serwisie lub podjęcia działań celem zawarcia umowy pośrednictwa;
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapytania oraz do archiwizacji;
5) Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
6) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem możliwości skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe bądź przesłania oferty;
7) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8) Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 – dalej, jako Ustawa), Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres odo@acons.com.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
9) Na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody powyższe dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.
10) W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, o której mowa w ust. 2 lit. a) powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11) Przetwarzane danych: a) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będzie realizowane do czasu jej odwołania; b) działania na danych, wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach; c)przetwarzanie danych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarciem Umowy będzie wykonywane do czasu zakończenia negocjacji – gdy Umowa nie zostanie zawarta. Jeśli Umowa zostanie zawarta a przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do wykonania Umowy, przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami d) przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.

ACONS Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą 00-834 Warszawa, ul. Pańska 73
KRS 0000542427, REGON 360753249, NIP 5223022917